อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.44
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.44
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอภูเรือร่วมกับพี่น้องเกษตรกรแก้ไขปัญหาแมลงวันระบาด ส่งเสริมความรู้การใช้จุลินทรีย์ชีวะภาพจากหน่อกล้วยตัดวงจรชีวิตของแมลงวันพาหะนำเชื้อโรค
16 กรกฎาคม 2563

อ.ภูเรือร่วมกับพี่น้องเกษตรกรแก้ไขปัญหาแมลงวันระบาด ส่งเสริมความรู้การใช้จุลินทรีย์ชีวะภาพจากหน่อกล้วยตัดวงจรชีวิตของแมลงวันพาหะนำเชื้อโรค  วันที่ 14 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันสัตว์พาหะนำโรค (แมลงวัน) เพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงวัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลร่องจิก ผู้ประกอบการขนย้ายมูลสัตว์ เกษตรกรในพื้นที่ และ อสม.ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของของแมลงวัน ในพื้นที่อำเภอภูเรือ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับประชาชนในการดำรงชีวิตประจำวัน และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรือ ซึ่งอำเภอภูเรือและส่วนราชการต่างๆ เห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันแก้ไข มีการผลิตจุลินทรีย์ด้วยวิธีง่ายๆสามารถทำได้เองในครัวเรือน โดยใช้หน่อกล้วยชนิดใดก็ได้ จำนวน 3 กิโลกรัมนำมาสับให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมกับ EM หรือกากน้ำตาล 1 ลิตร นมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ 1 ขวด นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ภาชนะบรรจุเพื่อหมักเอาไว้ 7 วันก่อนนำมาใช้โดยนำส่วนผสมที่ได้จำนวน 1 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนในขั้นเตรียมผสมปุ๋ยมูลสัตว์ใส่พืชผลที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถตัดวงจรของแมลงวันจากที่กำลังเป็นตัวหนอนจนกลายเป็นดักแด้ก็จะตายลงไม่สามารถเป็นแมลงวันได้อีก และจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ได้ใช้งานต่อไป  แต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้สารเคมีต่างๆนั้นสัมผัสใกล้จุลินทรีย์ชีวะภาพนี้เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ชีวะภาพเสื่อมสภาพลงทันที โดยทุกภาคส่วนในอำเภอภูเรือได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงวันในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการนำร่องการดำเนินการจัดการหนอนแมลงวัน โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย และการใช้แผ่นกาวดักตัวแก่แมลงวัน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงวัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้นำไปใช้ในส่วนไร่นาของตนเอง ในการกำจัดตัวหนอนแมลงวันที่เกิดจากปุ๋ยมูลไก่ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายใช้วัตถุดิบที่หาได้ในครัวเรือนและมีราคาประหยัด แต่ได้ผลในการกำจัดแมลงวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ