อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.11
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.11
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบูรพกษัติรย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบูรพกษัติรย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจร่วมพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วางพวงมาลา จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยกราบที่แท่นและถวายความเคารพ และนำกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และพระราชเทวีศิริธิดา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พุทธศักราช 2175 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 12 จุลศักราช 1018 ปีวอก ตรงกับวันที่ 15 ต.ค. พ.ศ. 2199 ขณะทรงเจริญพระชนมายุ 25 พรรษา โดยมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 3 ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศที่ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ ฮอลันดาและต้อนรับชาวต่างชาติให้เข้ามาในราชอาณาจักรและช่วยราชการหลายราย   พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในราชอาณาจักร เช่น ยุทโธปกรณ์ต่างๆ กล้องดูดาว รวมไปถึงเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ และการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวัง นอกจากนี้พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์กวีคนสำคัญในยุคของพระองค์ อย่างพระโหราธิบดี ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งถือเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก และศรีปราชญ์ ซึ่งมีผลงานด้านวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักมากมาย ทำให้ศิลปะแขนงดังกล่าวมีความรุ่งเรืองอย่างมากในยุคนั้น รวมทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 ก.ค. พ.ศ.2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ