อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.39
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.39
ประกาศจังหวัดเลย
คำสั่ง/ประกาศไวรัส COVID 19 จังหวัดเลย
4 เมษายน 2563

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดเลยและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ที่เกี่ยวข้องการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศจังหวัดเลยอื่นๆ