อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
20.11
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
20.11
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 (นายทรงพล ใจกริ่ม)ได้เดินทางมาตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562 และสดับรับฟังปัญหาของประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
19 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 (นายทรงพล  ใจกริ่ม) ได้เดินทางมาตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562 และสดับรับฟังปัญหาของประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และเข้าร่วมประชุมถึงประเด็นการตรวจราชการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 ประเด็น รายงานผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อมาเวลา 13.00 น. ได้ออกตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองฯ ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  และไปตรวจติดตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 201 ถนนมลิวรรณ  และโครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียนรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณที่สาธารณะริมตลิ่งน้ำเลย ชุมชนตลาดเมืองใหม่ คุ้มบ้านใหม่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ