อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
21.12
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
21.12
ข่าวจาก Facebook
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. เลย มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 ธันวาคม 2562
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. เลย มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดทำฝายกระ สอบทรายกั้นลำน้ำเลย/น้ำหมัน/สาขา เพื่อป้อง กันและยับยั้งภัยแล้ง กักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค การเพาะปลูกพืชระยะสั้น การเลี้ยงสัตว์ ระบบประปาหมู่บ้าน ฯ โดยพิจารณาอนุมัติในส่วนของ อ.เมืองเลย จำนวน 12 โครงการ 258,100 บาท อ.ภูกระ ดึง จำนวน 5 โครงการ 573,200 บาท และ อ.ด่านซ้าย 5 โครงการ 254,400 บาท รวมเป็นเงิน 1,085,700 บาทถ้วน
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ