อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
08.56
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.56
ข่าวจาก Facebook
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโยนอ้อยประจำฤดูกาลผลิต ปี 2562 /2563
4 ธันวาคม 2562
วันนี้ (1 ธ.ค. 62) นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีโยนอ้อย : เปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต ปี 2562 /2563 ณ โรงงานน้ำตาลมิตผลภูหลวง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอวังสะพุง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน สมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดเลย ผู้ประกอบการขนส่ง เกษตรกรและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ประมาณ 300 คน ภายหลังเป็นประธานในพิธีโยนอ้อย : เปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต ปี 2562 /2563 แล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชนาส ชัชวาลวงศ์) กล่าวขอความร่วมมือเพื่อประสานการปฏิบัติ จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการขนส่งอ้อยจากไร่อ้อย สู่ลานรับซื้อและขนส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร มาตรการความปลอดภัยของโรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งการบรรทุกสูง อ้อยตกหล่นระหว่างขน การติดสัญญาณไฟท้ายช่วงกลางคืน การจอดรถริมทางกรณีรถเสีย การแจ้งเหตุด่วน เป็นต้น 2. การเผาอ้อยให้ยึดถือตามมติ ครม. อย่างเคร่งครัด กรณีอ้อยสด/อ้อยเผาหรืออ้อยไฟไหม้ 70 : 30 เป็นอย่างน้อย ถ้าไม่เผาเลยยิ่งดี ซึ่งในปีนี้โรงงานสนับสนุนรถสางใบอ้อย รถตัดอ้อยเพิ่มขื้น รวมทั้งการรับซื้อใบอ้อยราคา ตันละ 1,000 บาท และ 3. การรณรงค์ลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ซึ่งเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร การเผาป่า การเผาซังข้าว มลพิษจากท่อไอเสียรถ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อ สร้างตึก สร้างถนน และการเผาอ้อย ขอให้ลดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือให้ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างปกติสุข #รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย #พิธีโยนอ้อย : เปิดหีบอ้อยประจำฤดูกาลผลิต ปี 2562 /2563 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ