อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
20.38
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
20.38
ข่าวจาก Facebook
##พช.เลย เชิญชวนส่งกระเช้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ กระจายรายได้สู่ชุมชน##
28 พฤศจิกายน 2562
#วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้นำผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP และกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเลย มาประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่วนราชการในศาลากลางจังหวัด และที่มาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้เลือกซื้อและสั่งจองเพื่อเป็นของขวัญในการส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังจะมาถึง โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอฯ ได้สนับสนุนสินค้า OTOP พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ #นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย ได้นำเรียนในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดเลยฯ วาระก่อนการประชุมว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ให้รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน #สำหรับผู้ที่สนใจกระเช้าของขวัญ OTOP สามารถดูรูปแบบเพิ่มเติม และสั่งจองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 0-4281-1773 และที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ