อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
20.32
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
20.32
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
21 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 จังหวัดเลย    ณ พุทธมณฑลจังหวัดเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช พรวนดิน และรดน้ำต้นไม้ พื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่แปลงปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีน ครินทราบรมราชชนนี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โดยกรมป่าไม้ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง และตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ