อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.57
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.57
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัดการประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ จังหวัดเลย
30 กันยายน 2562

            วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องใบคำ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย จัดประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ จังหวัดเลย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม)   อนุมัติงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเลย จำนวน 50,000 บาท  เพื่อให้จัดการประชุมชี้แจงแก่หัวหน้าส่วนราชการ ช่างภาพของหน่วยงาน และสื่อมวลชน โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทั้ง 2 ท่าน คือ ท่านรองฯโสภณ สุวรรณรัตน์  และท่านรองฯ ชนาส  ชัชวาลวงศ์ ร่วมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน              นอกจากนี้ ยังพี่ๆน้องๆ ทีมช่างภาพ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้การถ่ายภาพงานพระราชพิธี และการจัดพิธีต่างๆ มีความเหมาะสม สวยงาม  #ขอบคุณจากใจทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ