อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
15.34
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.34
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
20 มิถุนายน 2562

นางรำจังหวัดเลย กว่า 2 หมื่นคน รำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา  วันนี้ (15 มิถุนายน 2562) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเลย พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม กับความรัก ความสามัคคี ของชาวจังหวัดเลย ที่รวมพลังจิต พลังกาย ครั้งยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน ในการจัดงานรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ซึ่งบุญบุญซำฮะ หรือที่เรียกว่าบุญเดือน 7 ตามประเพณีบุญ 12 เดือน (ฮีต 12) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือช่วงเช้ามีพิธีทำบุญศาลพระหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองของประชาชนชาวจังหวัดเลย และช่วงบ่ายมีการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้ใส่สะอาด และปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคล ออกจากตนและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อีกด้วย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมฯ ในวันนี้ เป็นการรักษขนบธรรมเนียมประเพณีบุญซำฮะ หรือบุญเดือน 7 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งของชาวจังหวัดเลย และตามประประการจังหวัดเลย เรื่องงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดเลย ถือว่าประเพณี “บุญซำฮะ” เป็นประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ ไหว้ศาลหลักบ้าน หลักเมือง เพื่อปัดรังควานและขับไล่เสนียดจัญไร ตลอดจนสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ให้เกิดความเป็นสิริมงคล เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยการรำบวงสรวงศาลพระหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด และ 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย มีผู้ร่วมรำจำนวน ทั้งสิ้น 21,110 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ