อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.03
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.03
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลยเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดเลย
31 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในจังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายกิตติตุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง นายวสันต์ ไทยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ภายในพิธีท่านผู้ว่าฯทำการเปิดพิธี และมอบนโยบาย หลังจากนั้นท่านผู้ว่าฯ ได้บรรยายเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ