อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
15.15
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.15
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
29 พฤษภาคม 2562

จังหวัดเลย จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.50 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยการจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข โดยการแสดงประกอบด้วยชุดการ 10 ชุดการแสดง ดังนี้ 1) กลองเฉลิมฉลอง กึกก้องพระบารมี 2) รำอาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3) รื่นระรัวระนาด วาดฆ้องดนตรีไทย 4) หลอมรวมใจ พสกนิกรเมืองเลย 5) เอื้อนเอ่ยบทเพลง “แผ่นดินของเรา” 6) คุ้มเกล้าราชวัลลภเริงระบำ ทหารของพระราชา 7) สุขเริงร่า บทเพลงรักกันไว้เถิด 8) ชูเชิดรวมใจวัฒนธรรมสี่ภาค 9) ดนตรีลูกทุ่ง หมอลำ แมงตับเตาไทเลย และ 10) รำเพยพัดขุนเขา เล่าจากภูกระดึง เสร็จแล้ว เวลา 22.00 น. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชัน ร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชสันติวงศ์เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างประจักษ์แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ล้านเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยแท้ อีกทั้งพระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ที่พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นเครื่องยืนยันพระราชปณิธานอันแน่วแน่ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ