อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
15.59
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.59
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สืบสานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่
14 เมษายน 2561

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนรวมงานเป็นจำนวนมาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวอำเภอนาแห้ว ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา มายาวนานกว่า 400 ปี โดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ ที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ในสมัยก่อน นั้น ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา จะมีลักษณะเด่นกว่าทุกวัดคือมีขนาดใหญ่ และต้องทำเสร็จในวันเดียว ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และสืบสานให้ประเพณีที่ดีงามอยู่กับชุมชนตำบลแสงภาตลอดไป  ด้านนายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า การแห่ต้นดอกไม้ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยจะทำการแห่ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งแรกจะเริ่มในวันที่ 14 เมษายน และจะมีการแห่ต้นดอกไม้ในอีก 3 วันพระหลังจากนี้ด้วย นอกจากประเพณีแห่ต้นดอกไม้แล้วในตำบลแสงภาและอำเภอนาแห้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามน่ามาเที่ยวชมอีกมากมาย ด้วยธรรมชาติที่มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้อำเภอนาแห้วมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับประเทศภูฎาน และมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่คล้ายกัน จังหวัดเลยมีนโยบายที่ส่งเสริมให้อำเภอนาแห้วเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0) อีกด้วย  ทั้งนี้ กิจกรรมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว ประกอบด้วย เวลา 07.00 น.ชาวบ้าน (ผู้ชาย) คุ้มต่างๆ เดินทางไปตัดไม้ไผ่ตามป่ามาเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของต้นดอกไม้ เวลา 10.00 น. ชาวบ้าน (ผู้ชาย) จากคุ้มต่างๆร่วมกันประกอบโครงต้นดอกไม้ โดยใช้ไม้ไผ่ที่ตัดมาเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียว ชาวบ้าน (ผู้หญิง) เด็กและเยาวชน บางส่วนจะออกเดินทางเก็บดอกไม้เพื่อไว้ประดับต้นดอกไม้ เวลา 16.00 น. ชาวบ้าน ทั้งหญิงชาย เด็ก เยาวชน ร่วมกันประดับดอกไม้เข้ากับต้นดอกไม้ โดยจะมีการเล่นสาดน้ำ ร้องรำทำเพลงในช่วงระหว่างการประดับหรือติดดอกไม้ด้วย เวลา 17.30 น. ชาวบ้าน (ผู้ชาย) ร่วมกันเคลื่อนย้ายต้นดอกไม้ โดยการแบกหามออกจากคุ้มต่างๆ เพื่อนำไปตั้งรวมกัน ที่บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย (รอบพระอุโบสถ) เวลา 19.00 น. ชาวบ้านทุกคนร่วมกันจุด ธูป เทียน เพื่อเป็นเครื่องประกอบการบูชาต้นดอกไม้ของตะละคุ้ม จนกระทั้งเวลา 20.00 น.ประธานทำพิธีเปิดงานฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) และเริ่มแห่ต้นดอกไม้ เวลา 20.15 น. โดยแห่รอบโบสถ์ จากซ้าย-ไปขวา จำนวน 3 รอบ เข้ากับจังหวะดนตรีพื้นบ้านอย่างสนุกสนาน ตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ไปจนถึงเวลา 22.00 น. เป็นอันเสร็จสิ้นการแห่ต้นดอกไม้ในวันนั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ