อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.49
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.49
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บและวาตภัย อำเภอเมืองเลย
14 เมษายน 2561

วันที่ 14 เมษายน 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. เลย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาต ภัย พายุลูกเห็บตก แก่ผู้ ประสบวาตภัย รายละเอียดดังนี้  1.เวลา 12.30 น. ณ องค์ การบริหารส่วนตำบลนาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย  2.เวลา 13.30 น.ณ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย  3.เวลา 14.20 น.ณ บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี พ.อ. ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง เสนาธิการ มทบ.ที่ 28 นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด เลย และคณะ นายกฤษฎา โพธิ์ชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอัศวิน หินเธาว์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อ.เมืองเลย นายธนชิต สุพรหมอินทร์ นายก อบต.นาแขม และคณะนายอาคม คณ ะศิริวงศ์ นายก อบต.เมือง และคณะ พ.ต.สมัย สิงห์ละ คร นายทหารฝ่ายกิจการพล เรือน มทบ.ที่ 28 กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.ที่ 28 สัสดีอำเภอเมืองเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.สมาชิก อปพร. จิตอาสา ประชาชน ร่วมให้ การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ