อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
05.45
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.45
ภาพกิจกรรม
กาชาดจังหวัดเลย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ต.กกสะทอน

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.64 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นาง ขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และคณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่บ้านห้วยมุ่น บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว สิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นางเทียน โสประดิษฐ์ อายุ 85 ปี 33 ม.5 ผู้สูงอายุ พิการหูหนวกทช่วยเหลือตนเองได้ มีภาวะหลงลืม

2.นางเฮียง นันทะพรม อายุ 84 ปี 24 ม.5 ผู้พิการ หูหนวก มีแผลที่เท้าขวา นอนติดเตียง ทำแผลที่บ้าน

3.นางน้อย อินทะศรี อายุ 91 ปี 27 ม.5 ผู้พิการ ติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองได้

4.นางตาล จันทะคีรี อายุ 84 ปี 48 ม.5 ผู้พิการหูหนวก

5.นายภูวรักษ์ เอี่ยมบุญมา อายุ 19 ปี 72 ม.8 ผู้พิการ ช่วยเหลือตนเองได้ เดินใช้ walker

ภาพกิจกรรมอื่นๆ