อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
04.55
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.55
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเลย วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระ บิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระ บิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 โดยมี ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า ”สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก (Check dams) และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง” ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” ในปัจจุบัน   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร ชาวจังหวัดเลย และเมื่อเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเลยเป็นครั้งแรก ได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรชาวจังหวัดเลยว่า นอกเหนือจากการทำนาทำไร่แล้ว ให้มีการเลี้ยงครั่งด้วยเพื่อเป็นรายได้เสริมและในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งต่อๆมา ได้มีกระแสพระราชดำรัสแนะนำให้กรมชลประทานได้สร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้กับเกษตรกรไว้เพื่อการบริโภคอุปโภคอีกหลายแห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อชาวจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ