อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
21.57
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
21.57
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่อำเภอเชียงคาน ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ณ บริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน และบริเวณแก่งคุดคู้ คาดระดับน้ำไม่น่าจะต่ำกว่านี้

เนื่องจากระดับน้ำในปัจจุบันเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3 เซนติเมตร วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดเลย ชลประทานจังหวัดเลย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ท้องถิ่นจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขง ว่า น้ำที่ไหลผ่านจากหลวงพระบาง - ไซยะบูลี – เมืองปากลาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้ามาสู่ประเทศไทยที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ขณะนี้วัดปริมาณน้ำที่อำเภอเชียงคาน ได้วันละ 211 ล้านลูกบาศก์เมตร นั่นหมายความว่า ระหว่างทางจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มาที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีน้ำมาเติมตลอด และไม่น่าจะมีการกักระหว่างทาง เนื่องจากน้ำมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่มีอัตราที่ลดลง โดยน้ำโขงที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยู่ที่ระดับ 3 เมตร ณ ปัจจุบัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ระดับ 10 เมตร ทางด้านนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย รายงานสถานการณ์ด้านการเกษตรว่าเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลงในช่วงเพียงระยะเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สรุปสถานการณ์ภายหลังการรับฟังรายงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ผลกระทบด้านระบบนิเวศน์ไม่กระทบมากนัก เนื่องจากว่าท้องน้ำไม่มีแก่งโผล่ สัตว์น้ำจึงไม่ถูกรบกวนและอยู่ตามปกติ ซึ่งต่างจากเมื่อช่วงวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางด้านการเกษตร ปริมาณน้ำยังสูบขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งสถานีสูบน้ำมีที่ตำบลเชียงคาน 2 สถานี และตำบลบุฮม 3 สถานี รวมเป็น 5 สถานี ซึ่งยังสูบได้ตามปกติ เพียงแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรเรื่องค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้นจากปกติ เพราะระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง คือเดิมระดับน้ำอยู่ที่ 10 เมตร แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 3 เมตร อัตราการสูบน้ำจึงต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น แต่ในส่วนของน้ำประปา ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากการประปาเชียงคานอยู่ในจุดที่สามารถสูบได้ เพียงแต่ว่าระดับน้ำจะต่ำลง การส่งน้ำก็ต้องส่งมากขึ้นเหมือนกับการสูบก็ต้องสูบเพิ่มขึ้นด้วย เช่นเดียวกับการประปาที่อำเภอปากชม ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากการสูบน้ำจะสูบจากน้ำชม ซึ่งน้ำชมจะมีฝายกั้น สำหรับทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การขาย และการส่งสินค้าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเดินเรือและข้ามฟากได้ตามปกติ ทั้งจากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปยังเมืองสานะคามและบ้านวัง สปป.ลาว รวมถึงการเดินทางยังคงใช้เส้นทางเรือสัญจรไป-มา ตามปกติ ขณะที่การท่องเที่ยว บริเวณหาดนางคอย ก็ท่องเที่ยวได้ตามปกติเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วนในอำเภอเชียงคานก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือท่องเที่ยวได้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ณ บริเวณศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน และบริเวณแก่งคุดคู้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเชียงคาน พบว่า วันนี้ (29 ก.ค.62) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวในตอนท้ายว่า ระดับน้ำไม่น่าจะต่ำกว่านี้ เนื่องจากระดับน้ำในปัจจุบันเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3 เซนติเมตร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ