อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
04.43
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.43
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเลย เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยขณะนี้มีร้านค้าในจังหวัดเลย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ร้าน

จังหวัดเลย เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยขณะนี้มีร้านค้าในจังหวัดเลย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ร้าน ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งล่าสุดจังหวัดเลย มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกว่า 2,000 ร้าน แบ่งเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 756 ร้าน สินค้าโอทอป 87 ร้าน ร้านธงฟ้า 395 ร้าน และร้านค้าทั่วไป 169 ร้าน  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ ประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยฯ แต่ละสาขา ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง   โดยให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก สำหรับร้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลา เนื่องจากรัฐต้องการให้ร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการฯ ให้มากที่สุด

        สำหรับ “โครงการคนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอย ร้านโชห่วย ร้านขายข้าวแกง ร้านขายอาหารและเครื่องมือตามตลาด หรือตลาดนัด ใช้เงิน 30,000 ล้านบาท โดยให้เงินไม่เกินคนละ 3,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ซึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง กำหนดให้ใช้ได้คนละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน ซึ่งคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ คือ มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดย วิธีการลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด โดยสิทธิประโยชน์ รัฐสนับสนุนเงินช่วย 50% โดยรับสิทธิไม่เกิน 150 บาท /คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

 

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ไคริกา ศิรประภาเดโช ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมอื่นๆ