อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.48
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.48
ภาพกิจกรรมจาก facebook
อบรมให้ความรู้สู้COVID-19
จังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้แก่พี่น้องประชาชน วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายทินกร เกษเกสร นายกอบต.ชัยพฤกษ์ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มอาสมัครในพื้นที่ (อสม.) กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชนที่สนใจในการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งทางกรมอนามัยเรียกว่า หน้ากากทางเลือก ซึ่งบุคคลหนึ่งให้มีอย่างน้อย 2 ชิ้น เพื่อที่จะได้ใช้ทดแทนกันเวลาซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้หากประชาชนชาวจังหวัดเลยสามารถผลิตหน้ากากอนามัยขึ้นใช้เองได้ประชาชนมีใช้อย่างเพียงพอก็จะสามารถป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดได้มากขึ้น การกักตุนหน้ากากดังเช่นที่มีข่าวออกมานั้นก็จะทำได้น้อยลงเพราะประชาชนมีใช้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ป้องกันไวรัสและฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชนใส่ใจด้านสุขอนามัยพื้นฐาน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้ถูกวิธี ใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส เพราะยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปอีกถึง 6 เดือน ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม