อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
04.26
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.26
ภาพกิจกรรมจาก facebook
อัลบั้มที่ไม่มีชื่อ
ผู้ว่าฯเลย ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อำเภอนาแห้ว วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายนที พรหมภักดี นายอำเภอนาแห้ว เทศบาลนาแห้ว คณะองค์กรปกครองท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้าย ผู้บริหารโรงพยาบาลนาแห้ว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และออกตรวจพื้นที่จุดสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และสำรวจแหล่งน้ำดิบ ระบบประปาของโรงพยาบาลนาแห้ว นายนที พรหมภักดี กล่าวว่า อำเภอนาแห้วได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ แหล่งต้นน้ำผลิตน้ำประปาแห้งขอด น้ำประปาไม่ไหลในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลนาแห้วนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรในพื้นที่ รองรับน้ำจากบ่อบาดาลที่ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว และส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ราษฎรในพื้นที่ร่วมกันขุดลอกเปิดทางน้ำบริเวณแหล่งต้นน้ำเพื่อรองรับน้ำจากจุดผลิตน้ำประปา มีรถบรรทุกน้ำรองรับน้ำแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลนาแห้ว และโรงพยาบาลได้รับการขุดเจาะบ่อบาดาลจาก ทสจ.เลย และทำการสำรวจแหล่งน้ำบริเวณต้นน้ำ เพื่อต่อท่อน้ำทำประปาภูเขาเข้าสู่หมู่บ้าน การแก้ไขปัญหา 1. ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 10 จุดในพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.เหล่ากอหก 5 จุด ต.นาแห้ว 2 จุด ค.นามาลา 2 จุด ต.แสงภา 1 จุด 2.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่แหล่งชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยพัฒนาระบบจ่ายน้ำในพื้นที่การเกษตร ต.นาพึง เป็นการวางท่อจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาเชื่อต่อกับท่อเดิมในหมู่บ้านและในพื้นที่การเกษตรให้น้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก 3.โครงการส่งเสริมมาตรการความเป็นอยู่ระดับตำบล มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท เมื่อปี 2558 ในการสร้างประปาภูเขา เจาะบาดาล ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอก ว่อมฝาย และการจัดการบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน 4.อื่นๆ -ขุดเจาะบ่อบาดาล -เป่าล้างบ่อบาดาล -ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลพร้อมกับติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ -สร้างหอถังเก็บน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ -ขุดลอกแหล่งน้ำ ปัญหาที่พบได้แก่ -พื้นที่อ.นาแห้วเป็นภูเขา จึงต้องอาศัยน้ำซับจากธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถคาดการได้ว่าน้ำจะหมดช่วงเวลาใด และระยะทางจากแหล่งน้ำไกลจากหมู่บ้าน -แหล่งน้ำบาดาลใต้ดิน บางแห่งมีความเค็มไม่สามรถขุดเจาะได้ ในการนี้ผู้ว่าฯได้วางแผนแนวทางแก้ไขให้ใช้งบประมาณจากส่วนต่างๆเพื่อขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล และประสานให้การประปาส่วนภูมิภาคช่วยเหลือในการพัฒนาระบบประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหา และให้การประปาส่วนภูมิภาคช่วยเหลือในการวางระบบประปาของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาการเกิดตะกรันที่เกิดจากสนิมค้างท่อทำให้ไม่สามารถใช้น้ำในการล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษและในการชำระล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าปูที่นอนในโรงพยาบาล พร้อมทั้งให้ทางอำเภอนำเสนอแผนพัฒนาระบบประปาต่างๆในพื้นที่ให้รัดกุมครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา เพื่อนำเสนอกับคณะครม.สัญจรที่จะลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในโซนภาคอีสานต่อไป ภาพ/ข่าว นายราชชวิน ศิรโภคินกุล สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมจาก facebookอื่นๆ