อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.34
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.34
ภาพกิจกรรม
พ่อเมืองเลย นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เยี่ยมและมอบสิ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามโครงการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าลี่

พ่อเมืองเลย นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เยี่ยมและมอบสิ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามโครงการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าลี่  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 63 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อนำบริการและข้อห่วงใยของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนระดับจังหวัด ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เดือนละ 1 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอื่นๆ