อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
04.31
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.31
ภาพกิจกรรม
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแก้วมังกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแก้วมังกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และร่วมกิจกรรมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าสู่ตลาดออนไลน์ โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และอำเภอภูเรือ จัดโครงการนี้ขึ้น ณ สวนแก้วมังกรนายจอม สอนจันทร์ ต.สานตม อ.ภูเรือ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ