อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
10.52
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.52
ภาพกิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเลย ชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

            นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมศรีสองรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีข้อราชการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ดังนี้ ด้านแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การออกข้อบัญญัติ/เทศบาล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์ สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 เป็นต้น

            ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กำชับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยกันป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเลย เพื่อช่วยลดความเสียหายจากไฟป่า สร้างความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศน์ อีกทั้งช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงมาตรการประหยัดน้ำในช่วงฤดูแล้งปีนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ