อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
05.23
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.23
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเลย kick off เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดเลย kick off เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายโขงเชียงคาน” ณ ถนนชายโขงเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบถนนคนเดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดเลยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีกิจกรรม ถนนคนเดิน ใช้ชื่อว่า “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน” ซึ่งในวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายร้านอาหาร เสื้อผ้า และสินค้าโอทอป ประมาณ 400 ร้านค้า 

โดยงาน“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ณ ถนนชายโขงเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และจะมีจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2563 เดือนละหนึ่งครั้ง 

สำหรับไฮไลท์การเปิดงาน“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน” ของจังหวัดเลย ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าด้วยผ้าขาวม้า หรือมีผ้าขาวม้าคาดเอว และการจัดงานในครั้งนี้ยังได้มีการรณรงค์แจกถุงผ้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันลดและงดการใช้ถุงพลาสติก อีกด้วย

นายโสภณ สุวรรณัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดให้มีกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชายโขงเชียงคาน จังหวัดเลย ในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 และครั้งต่อไปตลอดปี 2563 จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี จัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าพื้นเมือง สินค้าของดีของจังหวัด รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 400 ร้าน มีการจัดกิจกรรมสำหรับ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป การแสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น งดใช้ถุงพลาสติก โฟมและการคัดแยกขยะ 

นอกจากนั้น จังหวัดเลยได้เตรียมแผนการ จัดกิจกรรม "ถนนคนเดิน" ขยายไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและวางแผนฐานราก ด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล จากการจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย จะเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้นักท่องเที่ยวประชาชนผู้มาร่วมงาน มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน การจัดให้มีกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มวัย อันนำไปสู่การสร้างเวทีแห่งความสุข ให้กับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สร้างรายได้ สร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงตามเป้าหมาย

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ไคริกา ศิรประภาเดโช ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย  

ภาพกิจกรรมอื่นๆ