อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
20.30
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
20.30
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเลย รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนธันวาคม 2562

จังหวัดเลย รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนธันวาคม 2562   เมื่อวันที่18 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมภูเรือชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2562 เพื่อติดตามผลการการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม2562 มีการจับกุมดำเนินคดียาเสพติด ทั้งสิ้น 105 คดี ยาบ้า 53,219 เม็ด ยาไอซ์ 4.57 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 3.320 กิโลกรัมกัญชาสด 1  ต้น พร้อมให้หน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

            ทั้งนี้ มีข้อราชการในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

            1. การเพิ่มความเข้มข้นจุดตรวจ จุดสกัดเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่             2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการกรณีขับเสพยาเสพติดให้โทษ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4                3. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดเลย (NISPA) ปี 2563             4. การดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดแผนในการจัดทำศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 รุ่น 400 คน ให้ศูนย์ฯ อำเภอพิจารณาคัดกรอง วินิจฉัยผู้เข้า รับการบำบัด ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด             5. การรายงานผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่ประชุมมีมติให้รายงานผลตามรอบเดือกการปฏิบัติงาน             6. การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักต่อปัญหายาเสพติดของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

#จังหวัดเลย #ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT#ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย  

ภาพกิจกรรมอื่นๆ