อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.24
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.24
ภาพกิจกรรมจาก facebook
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ประชาชน
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในบรมราชชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ จังหวัดเลย วันนี้ (16 ธ.ค.62) เวลา 10.10 น. ที่ ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เชียงคาน และ อ.เมืองเลย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแส ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นในเวลานี้ โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างมาก จนทำให้ประชาชนเดือดร้อนและเจ็บป่วยได้ การนี้ทรงรับสั่งให้มีการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมส่งให้กำลังใจมายังประชาชนชาวอำเภอเชียงคาน เพื่อให้พ้นภัยหนาวไปด้วยดี ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ในการดำเนินการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดเลย ที่ได้ประสบกับสภาวะอากาศหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนที่ประสบภัย ที่ประสบภาวะอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดเลยและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องค์คมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบสภาวะอากาศหนาว ในวันนี้โดยมอบให้กับ พื้นที่อำเภอเชียงคาน 1,000 ผืนอำเภอปากชม 1,000 ส่วนอำเภอเมืองเลยและอำเภอท่าลี่ อำเภอละ 500 ผืน มีผู้แทนอำเภอเป็นผู้รับมอบ ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ (เวลา 13.00 น.) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี จะเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.ท่าลี่ และ อ.ปากชม ที่ อาคารหอประชุมอำเภอปากชม จ.เลย รวมเป็นผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.เลย ทั้งสิ้น 3,000 ผืน ภาพ/ข่าว ราชชวิน ศิรโภคินกุล สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมจาก facebookอื่นๆ