อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.20
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.20
ภาพกิจกรรมจาก facebook
ผู้ว่าฯ เลย เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 “Stop Soil Erosion Save our Future คนเมืองเลยรวมพลังหยุดการชะล้าง สร้างป่าต้นน้ำ”

จังหวัดเลย เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่สถานีพัฒนาที่ดินเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 “Stop Soil Erosion Save our Future คนเมืองเลยรวมพลังหยุดการชะล้าง สร้างป่าต้นน้ำ” วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก อันสืบเนื่องมาจากสมัชชาสห ประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง ในการพัฒนาการเกษตร โดยมีพระบรมราโชบาย ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ โดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร ภาพ/ข่าว : ราชชวิน ศิรโภคินกุล สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมจาก facebookอื่นๆ