อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
10.46
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.46
ภาพกิจกรรม
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานมอบกระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

            เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่สวนรุกขชาติปากปวน บ้านปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หม่อมหลวงสราลี กิติยากรเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี นาถ โดยได้มอบกระบือ จำนวน 10 ตัว ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง อำเภอเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยจำนวน 10 ราย เพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับผลิตลูกตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ โดยมีนาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชดำริว่า มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

            1. เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีโค - กระบือไว้ใช้ในแรงงาน ใช้ผลิตลูก รวมทั้งผลิตปุ๋ยคอก เพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่างๆ               2. เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

            ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองเลย จำนวน 10 ราย เพื่อรับกระบือไปเลี้ยงและดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริต่อไป

#โครงการไถ่ชีวิตกระบือ #เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล #สำนัก ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

    
ภาพกิจกรรมอื่นๆ