อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.08
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.08
ภาพกิจกรรมจาก facebook
เชิญชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าของขวัญ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า คณจังหวัดเลย จัดการแถลงข่าว เชิญชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝาก จากผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ที่จังหวัดกาญจนบุรี) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ช่วยซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 ของผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง , ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ผลิตภัณฑ์ดอยคำ จากโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ทรงคุณค่า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในชนบท ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งการให้ของขวัญปีใหม่ ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน พันเอกประเสริฐ สิงขอนเขียว รองเสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า ในส่วนของ มทบ.28 ก็ได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานหน่วยงานในสังกัด ให้ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ นอกจากนั้น ยังได้สนับสนุนให้กำลังพลในสังกัด ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พี่น้องประชาชน ที่ผลิตสินค้า / ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเลย มาเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กำลังพลในสังกัด เป็นต้น โดยในวันนี้ ได้นำกระเช้าของขวัญจากมวลชนเครือข่ายมาร่วมแสดงและจำหน่ายด้วย / นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน จังหวัดเลยมีผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 863 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 2,486 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายรายการ ที่สามารถเป็นของขวัญปีใหม่ ในรูปแบบของขวัญ ของที่ระลึก เช่น มะคาเดเมีย จากอำเภอนาแห้ว และอำเภอภูเรือ มะพร้าวแก้ว จาก อำเภอเชียงคาน, กาแฟ จากอำเภอภูเรือ, อำเภอนาด้วง ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ จากอำเภอวังสะพุง, คุกกี้ข้าวกล้องงอก อำเภอเมืองเลย, ผลิตภัณฑ์ผีตาโขน และน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร จากอำเภอด่านซ้าย เป็นต้น /นางสาววัชรา ชัชวาลย์ OTOP Trader จังหวัดเลย ได้สนับสนุนช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้นำกระเช้าของขวัญ OTOP จังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ Trader ทั้ง Website, Facebook Fanpage, Line official ซึ่งจะสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งประเทศ ส่งข้อมูลได้โดยตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย /นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน นอกจากเราจะได้ของขวัญ ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนทั้งระบบ ทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจของขวัญ ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ OTOP โดยขณะนี้ทุกอำเภอมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของแต่ละอำเภอให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ สนใจหาซื้อได้ที่ศาลากลางจังหวัดเลย หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือเครือข่าย OTOP ทุกอำเภอและกลุ่ม OTOP ทุกกลุ่ม หรือสั่งผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ที่ www. http://loei.cdd.go.th/ หรือ Scan QR code ด้านล่าง หรือโทรสั่งที่เบอร์โทรศัพท์ 098-5844195 หรือ 086-5324914 สนนราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงราคาไม่เกิน 3,000 บาท ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมองความสุขส่งท้ายเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากจะส่งความสุขให้คนที่คุณรักแล้ว คุณยังเป็นผู้ส่งมอบความสุขครั้งนี้ไปยังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนชาวบ้านได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน …สุขใจผู้ให้ ชื่นใจผู้รับ ชุมชนมีสุข…. ภาพ/ข่าว ราชชวิน ศิรโภคินกุล สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมจาก facebookอื่นๆ