อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.17
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.17
ภาพกิจกรรมจาก facebook
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดเลย Zero Tolerance คน

วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดเลย Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และนำประกาศเจตจำนงของจังหวัดเลยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อนำพาจังหวัดเลยโปร่งใสไร้การทุจริต และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน/วิ่ง รณรงค์ ต่อต้านคอร์รัปชัน Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วยกิจกรรม จิตอาสาเก็บขยะ / ทำความสะอาด / ปล่อยพันธุ์ปลา / ปลูกต้นไม้ โดยมี นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอภินันท์ สุวรรณโค รักษาการนายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ กรมทหารพรานที่ 21 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศสมาชิก 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 6 ธันวาคม 2546 ที่ประเทศเม็กซิโก ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ประเทศไทยจึงได้จัดงานต่อต้านการคอร์รัปชันต่อเนื่องทุกปี โดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. อง๕การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ป.ป.ช.จังหวัดเลย ได้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานของรับกระทำการทุจริตหรือปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไว้ตรวจสอบ จำนวน 123 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 1) การจัดซื้อจัดจ้าง 36.58 % 2) ร่ำรวยผิดปกติ/เบียดเบียดบังทรัพย์สินราชการ/การอนุญาตหรือจดทะเบียน 20.33 % 3) ทรัพยากร เช่น ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ การเกษตร 14.33 % และ 4) สังคมและการศึกษา 13.82 % ทั้งนี้ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดเลย ประกอบด้วยกิจกรรม ฟังธร รมในหัวข้อ “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยพระมหาสุริยา สุนทรธมโม (วัดสีลธราราม) การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เยาวชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำความดีด้วยการทำความสะอาดถนนคนเดิน การปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำโขง และปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำโขง รวมทั้งรับชมการแสดงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนด้วย ภาพ/ข่าว : ราชชวิน ศิรโภคินกุล สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมจาก facebookอื่นๆ