อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.10
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.10
ภาพกิจกรรมจาก facebook
มอบบ้านให้ราษฎรคนดีผู้มีฐานะยากจน อำเภอท่าลี่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้โครงการบ้านกาชาดร่วมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้กับ นายสมพงษ์ จันทร์ศรีษร และครอบครัว ราษฎรผู้มีฐานะยากจน จำนวน 1 หลัง วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าลี่ ประชาชนจิตอาสา พร้อมกัน ณ บ้านเลขที่ 274 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยท่านผู้ว่าฯกล่าวว่า ตามที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้กับ นายสมพงษ์ จันทร์ศรีษร ผู้เป็นคนดีของสังคมและมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนั้น นับว่ามีประโยชน์ต่อครอบครัวของนายสมพงษ์ จันทร์ศรีษรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีปรองดองขึ้นในพื้นที่ ดังที่ได้เห็นการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอำเภอท่าลี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธาผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้การสร้างบ้านนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและทำให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอแสดงความยินดีกับ นายสมพงษ์ จันทร์ศรีษร และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้โชคดี ได้รับบ้านกาชาดในวันนี้ โดยทุกคนเห็นว่าท่านเป็นผู้เหมาะสม ขอให้ท่านได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภาพ/ข่าว นายราชชวิน ศิรโภคินกุล สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมจาก facebookอื่นๆ