อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
12.40
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.40
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่ชุดจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมเริ่มในเวลาประมาณ 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ นำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณ ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมจิตอาสา ได้ขึ้นกระเช้า ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพื่อตัดสายไฟ สายโทรคมนาคม ที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อเป็นการจัดระเบียบสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยส่วนรวม นอกจากนี้ จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังแบ่งกลุ่มย่อยออกไปตามจุดต่างๆอาทิบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเลย ถนนมะลิวัลย์ หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส เป็นต้นเพื่อทำความสะอาดให้เกิดความเรียบร้อยอีกด้วยจากนั้นเวลา 11.00น. ท่านผู้ว่าฯ เหล่ากาชาด และประชาชนจิตอาสา ได้เดินทางไปเยี่ยม และมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 2 รายที่ บ้านขอนแดง ต.นาอาน อำเภอเมืองเลยรายแรกชื่อ นางหวิน โสกันทัต ปัจจุบันมีอายุ 100 ปี จากการพูดคุยสอบถาม ทราบว่าคุณยายหวิน ยังแข็งแรงดี พูดจาสื่อสารกันเข้าใจ และสามารถเดินได้คล่องแคล่ว ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆในหมู่บ้านได้ เคล็ดลับในการดูแลร่างกายให้มีอายุยืนยาว คือทานผัก ปลา อาหารที่มีประโยชน์รายที่สองชื่อ นางบุญเฮือง ศรีลาโสด ปัจจุบันมีอายุ 107 ปี สภาพร่างกายแข็งแรงดี พูดคุยสื่อสารได้เข้าใจ พร้อมยังอวยพรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะที่มาเยี่ยมมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ