อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
13.50
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
13.50
ภาพกิจกรรม
พสกนิกรชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ( 23 ต.ค. 2562) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย อัยการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า จิตอาสา พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกิจกรรมประกอบด้วยเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนครัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา/ถวายอดิเรก กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วผู้ว่าราชการและคู่สมรส พร้อมผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูปเวลา 08.20 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าถวายพวงมาลา และผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3 ครั้ง) ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ เป็นเสร็จพิธีทั้งนี้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน่วยงานราชการจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปทรงม้าอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน การประกาศเลิกทาส ออก “พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124” (พ.ศ.2448) การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ ได้ทรงปรับปรุงหน้าที่ของกรมต่าง ๆ ด้านการศึกษา ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง การศาล ทรงตั้งกระทรวงยุติธรรม การคมนาคม ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายถนนบำรุงเมือง ถนนที่ทรงสร้างใหม่ เช่น ถนนเยาวราช ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ เป็นต้น การสุขาภิบาล จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่ง เช่น ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลโรคจิต และโรงเลี้ยงเด็ก การสงคราม และการเสียดินแดน ท่านทรวงควบคุมการเสียดินแดนของไทย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามทำให้ได้ประโยชน์จากการเสียดินแดนให้มากที่สุด การเสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อดูแบบอย่างการปกครอง และนำมาแก้ไขดัดแปลงใช้ในประเทศของเราบ้าง การศาสนา ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์โดยแท้จริงในด้านพระพุทธศาสนา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ