อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.34
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.34
ข้อมูลพื้นฐาน : ท่าลี่

# ที่ตั้งและอาณาเขต
   อำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้
   ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองเลย
   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเรือ
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

# การแบ่งเขตการปกครอง
   การปกครองส่วนภูมิภาค
   อำเภอท่าลี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    ท่าลี่                 (Tha Li)             9 หมู่บ้าน    
2.    หนองผือ        (Nong Phue)        10 หมู่บ้าน    
3.    อาฮี                    (A Hi)             6 หมู่บ้าน    
4.    น้ำแคม        (Nam Khaem)          6 หมู่บ้าน    
5.    โคกใหญ่        (Khok Yai)             5 หมู่บ้าน    
6.    น้ำทูน           (Nam Thun)           5 หมู่บ้าน    

   การปกครองส่วนท้องถิ่น
   ท้องที่อำเภอท่าลี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าลี่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลี่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าลี่)
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองผือทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาฮีและตำบลน้ำทูนทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแคมทั้งตำบล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล

คำขวัญ: พระธาตุสัจจะเป็นศักดิ์ศรี เมืองคนดีมีคุณธรรม มะค่ายักษ์สูงใหญ่ แก่งโตนน้ำใส น้ำตกห้วยไค้
สูงชัน อุดมพืชพันธุ์นานา สมญานามว่าแผ่นดินทอง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°37′24″N 101°25′18″E
อักษรไทย    อำเภอท่าลี่
อักษรโรมัน    Amphoe Tha Li
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด    683.0 ตร.กม. (263.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    28,408 คน
ความหนาแน่น    41.59 คน/ตร.กม. (107.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42140
รหัสภูมิศาสตร์    4208
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ถนนทรงฆะศิริ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140