อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.11
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.11
ข้อมูลพื้นฐาน : นาด้วง

# ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอนาด้วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากชม และอำเภอน้ำโสม (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสุวรรณคูหา (จังหวัดหนองบัวลำภู)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนากลาง อำเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และอำเภอเอราวัณ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย

# การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอนาด้วง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1.    นาด้วง        (Na Duang)        11 หมู่บ้าน    
• หมู่ 1 บ้านนาด้วง        
• หมู่ 2 บ้านศรีประทุม        
• หมู่ 3 บ้านนาด้วง        
• หมู่ 4 บ้านแสงเจริญ        
• หมู่ 5 บ้านแก้วเมธี        
• หมู่ 6 บ้านป่าหวายพัฒนา        
• หมู่ 7 บ้านโพนเขาแก้ว        
• หมู่ 8 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์        
• หมู่ 9 บ้านหนองแคน        
• หมู่ 10 บ้านวังบง        
• หมู่ 11 บ้านแสงอรุณ    
2.    นาดอกคำ        (Na Dok Kham)        17 หมู่บ้าน    
• หมู่ 1 บ้านห้วยเตย        
• หมู่ 2 บ้านนาดอกคำ        
• หมู่ 3 บ้านโพนสว่าง        
• หมู่ 4 บ้านห้วยตาด        
• หมู่ 5 บ้านพะเนียง        
• หมู่ 6 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก        
• หมู่ 7 บ้านร่มเย็น        
• หมู่ 8 บ้านใหม่สันติธรรม        
• หมู่ 9 บ้านโคกหินใต้        
• หมู่ 10 บ้านวังเย็น        
• หมู่ 11 บ้านอนามัย        
• หมู่ 12 บ้านภูแผงม้า        
• หมู่ 13 บ้านศรีสะอาด     
• หมู่ 14 บ้านโนนตะวัน        
• หมู่ 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา      
• หมู่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า        
• หมู่ 17 บ้านห้วยตาดใต้    
3.    ท่าสะอาด        (Tha Sa-at)        7 หมู่บ้าน    
• หมู่ 1 บ้านท่าสะอาด        
• หมู่ 2 บ้านรักธรรม        
• หมู่ 3 บ้านน้ำสวยภักดี        
• หมู่ 4 บ้านผาเจริญ        
• หมู่ 5 บ้านโนนป่าต้อง        
• หมู่ 6 บ้านซำป่าซาง        
• หมู่ 7 บ้านดงป่ายาง    
4.    ท่าสวรรค์        (Tha Sawan)        5 หมู่บ้าน    
• หมู่ 1 บ้านท่าสวรรค์        
• หมู่ 2 บ้านโนนสวาท        
• หมู่ 3 บ้านเทพมงคล        
• หมู่ 4 บ้านโนนศิลา        
• หมู่ 5 บ้านงามวงศ์วาน    

# การปกครองส่วนท้องถิ่น
   ท้องที่อำเภอนาด้วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลนาด้วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาด้วง
2. เทศบาลตำบลนาดอกคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดอกคำทั้งตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาด้วง (นอกเขตเทศบาลตำบลนาด้วง)
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะอาดทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ทั้งตำบล

คำขวัญ: ดินแดนมหัศจรรย์ค้างคาวเมืองดอกไม้งาม ธารน้ำใส ไร่แสนสวย
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°28′48″N 101°58′12″E
อักษรไทย    อำเภอนาด้วง
อักษรโรมัน    Amphoe Na Duang
พื้นที่ทั้งหมด  590.0 ตร.กม. (227.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    26,559 คน
ความหนาแน่น    45.01 คน/ตร.กม. (116.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42210
รหัสภูมิศาสตร์    4202
ที่อยู่ :  ที่ว่าการอำเภอนาด้วง เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210