อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
02.06
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
02.06
ข้อมูลพื้นฐาน : ผาขาว

# ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอผาขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอเอราวัณ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และอำเภอภูกระดึง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองหิน

# การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอผาขาวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    ผาขาว                    (Pha Khao)                12 หมู่บ้าน    
2.    ท่าช้างคล้อง        (Tha Chang Khlong)        14 หมู่บ้าน    
3.    โนนปอแดง           (Non Po Daeng)            17 หมู่บ้าน    
4.    โนนป่าซาง            (Non Pa Sang)              12 หมู่บ้าน    
5.    บ้านเพิ่ม                (Ban Phoem)                 9 หมู่บ้าน    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอผาขาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าช้างคล้องทั้งตำบล
2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนปอแดงทั้งตำบล[4]
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาขาวทั้งตำบล[5]
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนป่าซางทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเพิ่มทั้งตำบล

คำขวัญ: ผาสูงใหญ่ ไร่มะขามหวาน ธารน้ำพวย สวยธรรมชาติ
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°4′0″N 102°1′36″E
อักษรไทย    อำเภอผาขาว
อักษรโรมัน    Amphoe Pha Khao
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด  463.0 ตร.กม. (178.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    42,293  คน
ความหนาแน่น    91.34 คน/ตร.กม. (236.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42240
รหัสภูมิศาสตร์    4212
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอผาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240