อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.22
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.22
ข้อมูลพื้นฐาน : ปากชม

# ที่ตั้งและอาณาเขต
   อำเภอปากชมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสังคม (จังหวัดหนองคาย) อำเภอนายูง และอำเภอน้ำโสม (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาด้วงและอำเภอเมืองเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเชียงคาน

# การแบ่งเขตการปกครอง
   การปกครองส่วนภูมิภาค
   อำเภอปากชมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1.    ปากชม                 (Pak Chom)             12 หมู่บ้าน    
2.    เชียงกลม            (Chiang Klom)            10 หมู่บ้าน    
3.    หาดคัมภีร์            (Hat Khamphi)            6 หมู่บ้าน    
4.    ห้วยบ่อซืน            (Huai Bo Suen)           6 หมู่บ้าน    
5.    ห้วยพิชัย            (Huai Phichai)             10 หมู่บ้าน    
6.    ชมเจริญ            (Chom Charoen)            6 หมู่บ้าน    

   การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอปากชมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลเชียงกลม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงกลม
2. เทศบาลตำบลปากชม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากชม
3. เทศบาลตำบลคอนสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงกลม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม)
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากชม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากชม)
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดคัมภีร์ทั้งตำบล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยบ่อซืนทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยพิชัยทั้งตำบล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมเจริญทั้งตำบล

คำขวัญ: ตำนานนครหงษ์ ลำโขงสวยสุดตา งามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้ำแสงธรรมงามเรืองรอง ร่อนทองฝั่งนที
พิกัดภูมิศาสตร์: 18°1′18″N 101°53′18″E
อักษรไทย    อำเภอปากชม
อักษรโรมัน    Amphoe Pak Chom
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด    957.0 ตร.กม. (369.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    42,138  คน
ความหนาแน่น    44.03 คน/ตร.กม. (114.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42150
รหัสภูมิศาสตร์    4204
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอปากชม ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150