อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.12
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.12
ข้อมูลพื้นฐาน : นาแห้ว

# ที่ตั้งและอาณาเขต
   อำเภอนาแห้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก) และแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอด่านซ้าย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)
# การแบ่งเขตการปกครอง
   การปกครองส่วนภูมิภาค
   อำเภอนาแห้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    นาแห้ว           (Na Haeo)         7 หมู่บ้าน    
2.    แสงภา         (Saeng Pha)        6 หมู่บ้าน    
3.    นาพึง          (Na Phueng)        8 หมู่บ้าน    
4.    นามาลา        (Na Ma La)         8 หมู่บ้าน    
5.    เหล่ากอหก   (Lao Ko Hok)       5 หมู่บ้าน    

   การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอนาแห้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลนาแห้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแห้วทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสงภาทั้งตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาพึงทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนามาลาทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกทั้งตำบล

คำขวัญ: ถิ่นกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลื่องลือไกลพระธาตุดินแทน สุดแดนสยามเมืองหนาว เมืองแห่งหุบเขากระชายดำ เลิศล้ำวัฒนธรรมประเพณีริมเหือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองวัดโพธิ์ชัย ผู้คนแจ่มใสน้ำใจดีงาม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°29′6″N 101°4′12″E
อักษรไทย    อำเภอนาแห้ว
อักษรโรมัน    Amphoe Na Haeo
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด    628.0 ตร.กม. (242.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)  ทั้งหมด    11,658 คน
ความหนาแน่น    18.56 คน/ตร.กม. (48.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42170
รหัสภูมิศาสตร์    4206
ที่อยู่ :  ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
เว็บไซต์    http://www.nahaeo.com