อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.03
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.03
ข้อมูลพื้นฐาน : เมืองเลย

# ที่ตั้งและอาณาเขต
   อำเภอเมืองเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาด้วง
   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเอราวัณและอำเภอวังสะพุง
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่

# การแบ่งเขตการปกครอง
   การปกครองส่วนภูมิภาค
   อำเภอเมืองเลยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่

1.    ตำบลกุดป่อง        (Kut Pong)        8 ชุมชน    
2.    ตำบลเมือง           (Mueang)        13 หมู่บ้าน              
3.    ตำบลนาอ้อ            (Na O)            9 หมู่บ้าน                
4.    ตำบลกกดู่             (Kok Du)        10 หมู่บ้าน                
5.    ตำบลน้ำหมาน      (Nam Man)        6 หมู่บ้าน            
6.    ตำบลเสี้ยว              (Siao)            6 หมู่บ้าน              
7.    ตำบลนาอาน         (Na An)           12 หมู่บ้าน
8.    ตำบลนาโป่ง        (Na Pong)         14 หมู่บ้าน
9.    ตำบลนาดินดำ    (Na Din Dam)      14 หมู่บ้าน
10.    ตำบลน้ำสวย      (Nam Suai)        11 หมู่บ้าน 
11.    ตำบลชัยพฤกษ์  (Chaiyaphruek)   11 หมู่บ้าน
12.    ตำบลนาแขม     (Na Khaem)         8 หมู่บ้าน 
13.    ตำบลศรีสองรัก   (Si Song Rak)     11 หมู่บ้าน  
14.    ตำบลกกทอง     (Kok Thong)        5 หมู่บ้าน    

# การปกครองส่วนท้องถิ่น
   ท้องที่อำเภอเมืองเลยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองเลย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดป่องทั้งตำบล
2. เทศบาลตำบลนาอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอ้อทั้งตำบล
3. เทศบาลตำบลน้ำสวย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำสวย
4. เทศบาลตำบลนาอาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอานทั้งตำบล
5. เทศบาลตำบลนาโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโป่งทั้งตำบล
6. เทศบาลตำบลนาดินดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดินดำทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองทั้งตำบล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกดู่ทั้งตำบล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำหมานทั้งตำบล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสี้ยวทั้งตำบล
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำสวย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย)
12. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยพฤกษ์ทั้งตำบล
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแขมทั้งตำบล
14. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสองรักทั้งตำบล
15. องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกทองทั้งตำบล

คำขวัญ : ผ้าฝ้ายมีชื่อ เลื่องลือครกหิน ถิ่นยางพารา งามตาอ่างน้ำหมาน สืบตำนานหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°29′6″N 101°43′48″E
อักษรไทย    อำเภอเมืองเลย
อักษรโรมัน    Amphoe Mueang Loei
พื้นที่ทั้งหมด    1,480.49 ตร.กม. (571.62 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด  123,967 คน
ความหนาแน่น    83.73 คน/ตร.กม. (216.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42000
รหัสภูมิศาสตร์    4201
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ถนนจรัสศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000