อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.07
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.07
ข้อมูลพื้นฐาน : ภูหลวง

# ประวัติ
แต่เดิมท้องที่อำเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยก 2 ตำบลออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูหลวง[1] ซึ่งในภายหลังกิ่งอำเภอภูหลวงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[2]

# ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองหิน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึงและอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอำเภอด่านซ้าย

# การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอภูหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1.    ภูหอ                    (Phu Ho)            10 หมู่บ้าน        
2.    หนองคัน            (Nong Khan)           9 หมู่บ้าน        
3.    ห้วยสีเสียด          (Huai Sisiat)           8 หมู่บ้าน        
4.    เลยวังไสย์        (Loei Wang Sai)         8 หมู่บ้าน        
5.    แก่งศรีภูมิ        (Kaeng Si Phum)         8 หมู่บ้าน    

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอภูหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูหอทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองคันทั้งตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียดทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลยวังไสย์ทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งศรีภูมิทั้งตำบล

คำขวัญ: ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ต้นลำธารแม่น้ำเลย วังหัวเมยน่าทัศนา ภูหอสูงเสียดฟ้า ดอกไม้ป่านานาพันธุ์
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°8′24″N 101°39′54″E
อักษรไทย    อำเภอภูหลวง
อักษรโรมัน    Amphoe Phu Luang
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด  595.0 ตร.กม. (229.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    24,953  คน
ความหนาแน่น    41.93 คน/ตร.กม. (108.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42230
รหัสภูมิศาสตร์    4211
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอภูหลวง หมู่ที่ 3 ถนนแยกภูหลวง-โนนสว่าง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230