อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.05
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.05
ข้อมูลพื้นฐาน : ภูเรือ

# ที่ตั้งและอาณาเขต
   อำเภอภูเรือตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
   ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอท่าลี่
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุง
   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูหลวงและอำเภอด่านซ้าย
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านซ้าย

# ประวัติ
   ท้องที่อำเภอภูเรือแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าลี่ อำเภอเมืองเลย และอำเภอด่านซ้าย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางตำบลของทั้ง 3 อำเภอออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูเรือ[1]
   และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517 อำเภอภูเรือจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูเรือ ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 28 มีนาคม[2]

# การแบ่งเขตการปกครอง
    การปกครองส่วนภูมิภาค
    อำเภอภูเรือแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    หนองบัว        (Nong Bua)         8 หมู่บ้าน    
2.    ท่าศาลา        (Tha Sala)           7 หมู่บ้าน    
3.    ร่องจิก          (Rong Chik)        10 หมู่บ้าน    
4.    ปลาบ่า           (Pla Ba)             7 หมู่บ้าน    
5.    ลาดค่าง        (Lat Khang)         6 หมู่บ้าน    
6.    สานตม          (San Tom)           9 หมู่บ้าน    

     การปกครองส่วนท้องถิ่น
     ท้องที่อำเภอภูเรือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลภูเรือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัว
2. เทศบาลตำบลร่องจิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่องจิกทั้งตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลภูเรือ)
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาบ่าทั้งตำบล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดค่างทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสานตมทั้งตำบล

คำขวัญ: เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°27′18″N 101°21′48″E
อักษรไทย    อำเภอภูเรือ
อักษรโรมัน    Amphoe Phu Ruea
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด    880.0 ตร.กม. (339.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    22,515  คน
ความหนาแน่น    25.58 คน/ตร.กม. (66.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42160
รหัสภูมิศาสตร์    4207
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอภูเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160